healthdrone_3

Hvad er sundhedsdroner?

HealthDrone er et treårigt innovationsprojekt, som er støttet af Innovationsfonden. Målet er at udvikle og teste sundhedsdroner, der skal transportere patientprøver, medicin og medicinsk udstyr mellem hospitalsafdelinger, lægehuse og hjemmeplejen. På sigt skal dronerne også transportere personer, f.eks. højtspecialiserede læger, som kan mangle akut på en operationsstue.

 

Sundhedsdroner skal flyve over Fyn og øer

De første forsøg med sundhedsdronerne foregår i UAS Testcenteret i HCA Airport ved Odense, og herefter skal sundhedsdronerne testes i luftkorridorer mellem Ærø, Svendborg og Odense. Sundhedsdronerne forventes at kunne flyve turen mellem Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital på under en time. I dag tager transporten af patientprøver i gennemsnit 12 timer.

 

Droner giver hurtigere og bedre behandling

Når sundhedsdronerne er klar, vil de forbedre logistikken i sundhedssektoren og dermed betyde hurtigere og bedre behandling for patienterne. Dronerne vil gøre det muligt at lave flere undersøgelser på lægehuset eller hjemme, der før krævede besøg på sygehuset. Brugen af sundhedsdroner forventes at kunne spare det danske sundhedsvæsen for 200 mio. kroner om året.