Information til piloter vedr. testflyvninger mellem Ærø og Svendborg 2022

I perioden 17. maj til 30. september udføres drone testflyvninger i det Sydfynske ø-hav omkring Ærø, Langeland, Tåsinge Svendborg.  Denne side indeholder information rettet mod piloter og andre luftrumsbrugere. For generel information se siden Spørgsmål og svar.

 

Ruten går fra Sygehusenheden Ærø, ved Ærøskøbing, syd om Strynø og herfra op langs Langelands kyst, indtil den drejer ind mod Svendborgsund nord om Thurø og slutter ved Svendborg Sygehus. Se rutekort herunder. Ruten er planlagt under hensyn til at friholde de offentligt godkendte flyvepladser Ærø (EKAE) og Sydfyn-Tåsinge (EKST) drevet af Starling Air samt private flyvepladser af det tilhørende restriktionsområde. Der er desuden taget hensyn til Natura 2000 områder (BL 7-15) i konsultation med Miljøstyrelsen.

Rute-Roll-up-maj-2022

 

Flyvehøjden er normalt 80 meter over middelvandstand. Denne højde er valgt under hensyn til miniumshøjde for fuld effekt af dronens faldskærm i tilfælde af et uheld, samt hensynet til Natura 2000 områder. Højeste flyvehøjde er 100 meter, hvilket muliggør en øvre afgrænsning af restriktionsområdet på 1000 fod.

Restriktionsområderne definerer ikke som normalt et lukket luftrum. Testflyvningerne er et eksperiment, hvor restriktionsområderne definerer et krav om at have ADS-B out aktiv for alle bemandede luftfartøjer indenfor området, når dette er aktiveret. Bemærk at Mode A/C og Mode S transponder samt FLARM mv. er ikke tilstrækkeligt.

 

Map-svendborg-roll-up-maj-2022

 

Dronen har ubetinget vigepligt for al bemandet luftfart indenfor restriktionsområderne ud fra deres ADS-B signal. Bemandede luftfartøjer med ADS-B aktiv kan derfor flyve uhindret i restriktionsområderne, når disse er aktiveret. Størrelsen af restriktionsområderne er fastlagt for at sikre dronepiloten tilstrækkelig tid til at efterleve vigepligten.

Restriktionsområderne aktiveres med NOTAM iht. vores flyveplan, som kan ses her. Alle tre områder vil normalt være aktive samtidig. Årsagen til opdelingen i tre individuelle restriktionsområder er for at nedbringe responstiden ifald eks. en redningshelikopter uden ADS-B akut skal ind i området.

Copenhagen Information (COIF) yder almindelig trafikinformation vedr. retriktionsområdet.

For nærmere information om restriktionsområdet se AIP SUP 2022-07 på https://aim.naviair.dk

 

Gener for andre luftrumsbrugere

Vi er meget opmærksomme på, at restriktionsområderne kan virke forstyrrende for andre luftrumsbrugere og ikke mindst brugere af de lokale flyvepladser. Vi er herunder opmærksomme på, at kun et begrænset antal mindre fly har installeret ADS-B out og at det for nogle luftfartøjstyper ikke er muligt at installere ADS-B.

Vi har derfor søgt via den geografiske placering af flyveruten og friholdelse af flyvepladser, samt den tidsmæssige afvikling af flyvningerne at begrænse generne for bemandede luftfartøjer uden ADS-B out.

Vi gennemfører flyvningerne, fordi de er vigtige for at udvikle det sundhedsmæssige og kommercielle potentiale, og de er et vigtigt skridt i retning af en mere fleksibel integration af den bemandede og ubemandede luftfart. Resultater og læringer af testflyvningerne deles løbende med Trafikstyrelsen og Naviair, og periodisk også med EASA og EUROCONTROL.