healthdrone_3

Hvad er sundhedsdroner?

HealthDrone er et treårigt innovationsprojekt, som er støttet af Innovationsfonden. Målet er at udvikle og teste sundhedsdroner, der skal transportere patientprøver, medicin og medicinsk udstyr mellem hospitalsafdelinger, lægehuse og hjemmeplejen. På sigt skal dronerne også transportere personer, f.eks. højtspecialiserede læger, som kan mangle akut på en operationsstue.

 

Sundhedsdroner skal flyve over Fyn og øer

De første forsøg med sundhedsdronerne foregår i UAS Testcenteret i HCA Airport ved Odense, og herefter skal sundhedsdronerne testes i luftkorridorer mellem Ærø og Svendborg samt Svendborg og Odense. Nuværende transporter er begrænsede af faste ruter, afgange og færgefart på 1 time og et kvarter mellem Ærø og Svendborg. Derfor vil dronetransport bidrage væsentligt til både en hurtigere og ikke mindst mere fleksibel transportløsning.

 

Droner giver hurtigere og bedre behandling

Når sundhedsdronerne er klar, vil de forbedre logistikken i sundhedssektoren og dermed betyde hurtigere og bedre behandling for patienterne. Dronerne vil gøre det muligt at lave flere undersøgelser på lægehuset eller hjemme, der før krævede besøg på sygehuset. 

 
 

Testflyvninger ved Ærø og Svendborg

Vi er i gang med nye spændende testflyvninger med Sundhedsdronen over vand og land omkring Ærø og Svendborg i foråret 2022!

Eiger Flight 1_cropTestflyvningerne er til for at gøre os gøre os klogere på flyveoperationer og teknologien bag, men også for at give os mere viden om, hvordan brugen af droner opleves af borgerne i området.

Vi flyver med den store røde drone fra RigiTech, så hold godt øje med himlen over Sydfyn i den kommende tid!

Læs pressemeddelelsen her 

Find information om testflyvningerne her:

   

 Testflyvningerne er muliggjort i samarbejde med U-space Fyn. U-Space fyn