Spørgsmål og Svar om Ærø-Svendborg Testflyvningerne i 2022
 

Spørgsmål og svar herunder omhandler testflyvningerne mellem Ærø og Svendborg i 2022.

Du kan læse vores generelle Spørgsmål og Svar om projektet som helhed her

 

 

Har I tilladelse til at flyve her, så tæt på byen og mennesker?

Vi har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen til at gennemføre flyvningerne. En del af denne tilladelse omfatter også, at vi har fået hjælp af Miljøstyrelsen til at planlægge en rute, der gerne skulle minimere forstyrrelsen af natur-fuglelivet.

Flyveruten går hovedsageligt over vand mellem Ærø og Svendborg, som vist på kortet.

Rute-Roll-up-maj-2022   Map-svendborg-roll-up-maj-2022

 

Er flyvningerne sikre?

Som en del af forberedelserne til disse flyvninger, har vi været i dialog med relevante myndigheder og eksperter omkring flyvningerne, f.eks. Trafikstyrelsen, NAVIAIR (der leder flyvninger i det danske luftrum) og lægehelikopterne.

Flyvningerne sker indenfor et restriktionsområde, hvortil der er knyttet nogle særlige krav til luftfarten, herunder at luftfartøjet skal være udstyret med særlige detektionskrav.

Vi har systemer til overvågning af luftrummet indenfor vores flyverute. Og på baggrund heraf kan vi, hvis det bliver nødvendigt, igangsætte forskellige handlinger for at sikre, at der ikke sker utilsigtede hændelser. I yderste konsekvens kan vi afbryde flyvningen og lade dronen falde ned med en faldskærm.

Vores piloter har gennemgået mange timers praktiske flyvninger, ligesom vi har lavet simulationstræning på forskellige scenarier omkring, hvordan vi håndterer flyvningen, hvis der kommer andre fly/luftrumsbrugere ind i det område, vi flyver i.

Flyvningerne gennemføres fra en kontrolcentral, hvor der altid er to personer, en pilot og en såkaldt ”air risk manager”, hvis primære opgave er at overvåge luftrummet og give piloten instruktioner omkring eventuelle nødvendige ændringer til operationen pga. anden trafik.

Derudover er der udstationeret lokale piloter i såvel Svendborg som på Ærø. Til hver flyvning vil der mindst være 4 personer involveret.

 

Hvor lang tid skal I flyve?

Vi har tilladelse til at flyve frem til 30. september 2022.

Se flyveplanen her

 

Hvad flyver I med?

I denne fase af projektet flyver vi ikke med blodprøver og andet materiale. Fokus er på afprøvning af procedurer og systemer, herunder hvordan vi til stadighed har en høj sikkerhed ift andre luftrumsbrugere.

Senere skal der afprøves kliniske test med blodprøver.

 

Hvad med dronen - hvor stor er den, hvor meget vejer den?

Eiger Flight 1_cropDrone: RIGITECH Eiger

Vingespænd: 2,8 meter

Energi: Batterier

Maksimum nyttelast: 2,5 kg

Maksimum rækkevidde: 100 km

Hastighed: 100 km/t

Flyvehøjde: 80 meter

Dronen er  udstyret med en faldskærm, så den i tilfælde af at vi mister kommunikationen/styring, kan afbryde operationen og udløse faldskærmen for så efterfølgende at samle dronen op.

 

Hvorfor flyver I her?

Flyvningerne indgår som en helt central del af Innovationsfond-projektet Sundhedsdroner, der er et samarbejde mellem OUH, Holo, Falck, Unifly, Scandinavian Avionics og SDU. 

Formålet er at udvikle og afprøve teknologier og operationelle procedurer, der kan medvirke til at demonstrere anvendelsesmuligheder for droner indenfor sundhedssektoren.

Transport til og fra decentrale sundhedsenheder på f.eks. øer og større sygehuse med specialer, er et af de steder, hvor der synes at være et anvendelsesområde for droner. Flyvningerne fra Ærø til Svendborg sker for at undersøge, hvor meget hurtigere f.eks. medicinske prøver kan bringes frem til undersøgelse på Svendborg Sygehus sammenlignet med den eksisterende løsning med brug af færgen. Samtidig er målet, at man kan undgå unødvendige indlæggelser af patienter.

Mere information kan findes under Projektet.