HealthDrone-projektet følger planen: Nu slippes dronerne løs over Fyn

Efter måneders træning i ’kravlegården’ i UAS Denmark Testcenteret i HCA Airport flyver dronerne fra HealthDrone-projektet nu videre ud i luftrummet

10. marts 2020, Syddansk Universitet

Falckdrone_pmEt partnerskab bestående af SDU, OUH, Falck, Holo, Unifly og Scandinavian Avionics er i rammerne af projektet HealthDrone i gang med at udvikle droner til transport af blodprøver og medicin mellem Ærø, Svendborg og Odense.

Nu er en vigtig milepæl nået: Partnerskabet har fået tilladelse til at foretage de første rutinemæssige BVLOS-flyvninger, og testflyvningerne er netop begyndt.

BVLOS står for “Beyond Visual Line of Sight”, og det refererer til flyvninger, hvor dronen flyver så langt væk, at den ikke længere kan ses af piloten.

 

Droner kan spottes af borgere

Tilladelsen giver forskerne mulighed for at teste dronerne over markerne på Nordfyn, og det har stor betydning for projektets fremdrift, fortæller projektleder Kjeld Jensen fra SDU.

- Reglerne for droneflyvning er meget restriktive. Som udgangspunkt skal der altid være en pilot til stede, der skal kunne se dronen med det blotte øje. Det betyder i praksis, at den maksimale rækkevidde er omkring 500 meter. I Healthdrone-projektet forsøger vi at overkomme barriererne for at sundhedsdroner kan flyve mellem sygehuse, lægeklinikker og plejehjem, forklarer han.

- Nu har vi for første gang fået dispensation til at gennemføre flyvninger, der ligger uden for den eksisterende lovgivning, og vi har fået et godt samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og med Naviair, der leverer trafikstyring til luftfarten. Det er et meget vigtigt skridt i projektet, siger Kjeld Jensen.

Med den nye tilladelse vil borgere, der bor tæt på HCA Airport, cirka to gange om ugen kunne spotte sundhedsdroner uden for lufthavnens hegn. Dronerne flyver dog stadig i et lukket luftrum. Senere skal dronerne også testes i åbne luftrum, hvor de skal navigere udenom andre flyvende objekter, lige fra lægehelikoptere til luftballoner.

 

Revolutionerer sundhedssektoren

Faktisk har dronerne potentiale til at kunne revolutionere hele sundhedssektoren, som vi kender den, fortæller Peder Jest, der er lægelig direktør på OUH.

- I dag bliver blodprøver fragtet frem og tilbage i biler, og patienter bliver kørt på hospitalet for at blive udredt. I mange tilfælde ender de med at sidde og vente i akutmodtagelsen, for så at blive sendt hjem igen. Det koster tid og ressourcer. Hvis vi kan få dronerne til at flyve blodprøver og udstyr frem og tilbage, vil der opstå mulighed for, at patienter i højere grad kan blive undersøgt og behandlet i deres eget hjem, hvilket har en lang række fordele, siger han.

Droner er dermed en god mulighed for at udvikle den sundhedsfaglige transport i det præhospitale, pointerer Nicolai Søndergaard Laugesen, der er ansvarlig for Falcks drone-engagement og kontrakterne med de offentlige kunder.

- Vi skal altid have patienten i centrum, og i dag spænder det langt videre end at bringe patienter på hospitalet. Det handler om, patienterne hurtigt skal have højt kvalificeret medicinsk behandling, og den kan begynde allerede derhjemme eller i ambulancen. Vi skal bidrage til, at specialiseret hjælp fra store hospitaler og patienterne kommer tættere på hinanden – også når det gælder patienter i udkantsområderne, og her kan droner gøre en forskel, mener han.

 
Erfaringer udbredes til andre brancher

HealthDrone-projektet handler altså om at tilføre værdi til sundhedsvæsenet, men derudover bidrager projektet med kommercielle og industrimæssige perspektiver på, hvordan droner på sigt kan integreres i vores hverdag.

Hos Holo, som er Europas førende operatør af selvkørende løsninger, sætter man pris på at være partner i HealthDrone-projektet og dermed høste værdifulde erfaringer til gavn for både sundhedssektoren og andre brancher:

- Nye transportmidler som selvkørende køretøjer og droner skaber bedre mobilitet. Med HealthDrone viser vi, hvordan netop dronetransport kan forbedre sundhedssektoren med hurtigere diagnosticering, bedre behandling og effektiviseringer. Derfor ser vi som operatør et stort potentiale for at skalere løsninger som denne både i sundhedsvæsenet og i samfundet generelt, lyder det fra Mathias Vinter, projektleder i Holo.

 

Informationsmøde på Ærø

Eftersom sundhedsdronerne skal flyve sammen med den øvrige luftfart, er det vigtigt, at der er styr på sikkerheden, fortæller Ronni Østergaard, der er direktør i Unifly Nordic, som leverer drone-trafikstyringen kaldet UTM til projektet.

- Vores UTM sikrer, at sundhedsdronerne integreres korrekt i luftrummet, så de efterlever den danske og europæiske lovgivning og herunder de høje krav til flyvesikkerheden, fortæller han.

Partnerskabet forventer at starte rutinemæssige flyvninger på Ærø til sommer. Inden da vil der blive afholdt et informationsmøde på Ærøskøbing Rådhus, hvor borgere kan stille spørgsmål til sikkerheden og projektet generelt.

 

Kontakter

Kontakt Kjeld Jensen, projektleder og lektor på SDU, for yderligere information, forespørgsler om interview, besøg i dronecenteret mv. Mobil 42802580, kjen@mmmi.sdu.dk.